ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH |
LOGIN | CONTACT | INFO
SOOC® BETA
STRAIGHT OUT OF CAMERA
INTERACTIVE PHOTO AGENCY
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
BETA version
Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του SOOC. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την σελίδα είναι δημοσιογραφικής χρήσης και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών. Μείνετε συνδεδεμένοι... / Welcome to the first version of SOOC. All pictures are for editorial use only and no other use is allowed. Stay connected...
PHOTO DETAILS
End of refugee΄s hunger strike, Syntagma square / Λήξη απεργίας πείνας των προσφύγων, πλατεία Συντάγματος
End of the hunger strike which they had held for two weeks refugees in Syntagma Square requesting reunification with their families located in Europe, mainly in Germany, in Athens, Greece on November 14, 2017. / Λήξη της απεργίας πείνας που πραγματοποιούσαν για δυο εβδομάδες πρόσφυγες στην πλατεία Συντάγματος αιτούμενοι την επανένωσή με τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε χώρες της Ευρώπης, κυρίως στην Γερμανία, Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017.
Credit: Nick Paleologos / SOOC
Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
Image photo: pale49891510662032
TAGS
GALLERY
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
  Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
  Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
  Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
  Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
  Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
  Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
  Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
 • Credit: Nick Paleologos / SOOC
  Date: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
© Copyright 2014 - SOOC
All rights reserved | Powered by Byte TM