ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH |
LOGIN | CONTACT | INFO
SOOC® BETA
STRAIGHT OUT OF CAMERA
INTERACTIVE PHOTO AGENCY
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
BETA version
Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του SOOC. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την σελίδα είναι δημοσιογραφικής χρήσης και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών. Μείνετε συνδεδεμένοι... / Welcome to the first version of SOOC. All pictures are for editorial use only and no other use is allowed. Stay connected...
PHOTO DETAILS
Reintegration process of 5 teddy bears by ARCTUROS (May 5, 2019) / Διαδικασία επανένταξης 5 μικρών αρκούδων από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ (5 Μαΐου 2019)
Reintegration of five orphaned teddy bears into the natural environment by ARCTUROS in Florina, Greece on May 5, 2019. The opportunity to live freely in nature again has the five orphaned teddy bears that ARCTUROS took care of! Luigi, Sophia, Mitko, Jonas and Radostina, after being brought up and cared for a year, were reinstated in the natural environment. At the reintegration process also participate for the first time in six children from 9 to 15 years of age, who experienced field action by participating in transportation, veterinary tests and biological measurements. Sophia and Luigi were transferred from the ARCTUROUS Rapid Response Team to a forest area and amidst dense fogs were released away from human settlements and settlements. Radostina, Jonas and Mitko were released into the natural environment of Bulgaria through the Four Paws and the Bulgarian authorities. / Διαδικασία επανένταξης πέντε ορφανών αρκούδων στο φυσικό περιβάλλον από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, Φλώρινα, 5 Μαΐου 2019. Την ευκαιρία να ζήσουν ελεύθερα στη φύση έχουν και πάλι τα πέντε ορφανά αρκουδάκια που φρόντιζε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ! Ο Λουίτζι, η Σοφία, ο Mitko, ο Jonas και η Radostina έπειτα από ανατροφή και φροντίδα για ένα χρόνο επανεντάχθηκαν στο φυσικό περιβάλλον. Στην επιχείρηση συμμετείχαν για πρώτη φορά και έξι παιδιά 9-15 ετών, που βίωσαν μία δράση πεδίου συμμετέχοντας στη μεταφορά, τη διενέργεια των κτηνιατρικών εξετάσεων και των βιολογικών μετρήσεων. Η Σοφία και ο Λουίτζι μεταφέρθηκαν από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡ
Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Image photo: 21_005_arcturos_konstantinos_tsakalidis_20190505_062_sooc1557827469
TAGS
GALLERY
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC for Arcturos
  Date: Κυριακή 5 Μαΐου 2019
© Copyright 2014 - SOOC
All rights reserved | Powered by Byte TM