ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH |
LOGIN | CONTACT | INFO
SOOC® BETA
STRAIGHT OUT OF CAMERA
INTERACTIVE PHOTO AGENCY
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
BETA version
Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του SOOC. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την σελίδα είναι δημοσιογραφικής χρήσης και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών. Μείνετε συνδεδεμένοι... / Welcome to the first version of SOOC. All pictures are for editorial use only and no other use is allowed. Stay connected...
PHOTO DETAILS
Representation event of refugees arrival from Smyrna of Asia Minor, Nea Krini, Thessaloniki/ Εκδήλωση αναπαράστασης της άφιξης των προσφύγων από την Σμύρνη της Μ. Ασίας, Νέα Κρήνη, Θεσσαλονίκη
Representation event of refugees arrival from the sea after being persecuted from Smyrna of Asia Minor, on the coast of Nea Krini, Thessaloniki on September 1, 2019. / Εκδήλωση αναπαράστασης της άφιξης των προσφύγων από τη θάλασσα μετά τον διωγμό τους από την Σμύρνη της Μ. Ασίας, στην παραλία της Νέας Κρήνης, Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2019.
Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
Image photo: 21_011_20190901_tk_4911_sooc1567374530
TAGS
GALLERY
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
© Copyright 2014 - SOOC
All rights reserved | Powered by Byte TM