ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH |
LOGIN | CONTACT | INFO
SOOC® BETA
STRAIGHT OUT OF CAMERA
INTERACTIVE PHOTO AGENCY
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
BETA version
Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του SOOC. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την σελίδα είναι δημοσιογραφικής χρήσης και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών. Μείνετε συνδεδεμένοι... / Welcome to the first version of SOOC. All pictures are for editorial use only and no other use is allowed. Stay connected...
PHOTO DETAILS
Litany of St. Demetrius and Soumela holy icon, Thessaloniki / Λιτανεία εικόνας Αγίου Δημητρίου και Παναγίας Σουμελά, Θεσσαλονίκη
Litany of the Holy Icon of Virgin Mary of Sumela monastery (Panayia Soumela), the relics of Saint Demetrius of Thessaloniki and the Holy Icon of Saint Demetrius on the eve of the feast of the patron saint of Thessaloniki, in Thessaloniki, Greece on October 25, 2019. / Λιτανεία της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Σουμελάς, των λιψάνων του Αγίου Δημητρίου και της Ιερής Εικόνας του Αγίου Δημητρίου παραμονή της εορτής του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, 25 Οκτωβρίου 2019.
Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
Image photo: 21_027_201910254tk_6064_sooc1571997599
TAGS
GALLERY
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
© Copyright 2014 - SOOC
All rights reserved | Powered by Byte TM