ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH |
LOGIN | CONTACT | INFO
SOOC® BETA
STRAIGHT OUT OF CAMERA
INTERACTIVE PHOTO AGENCY
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
BETA version
Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του SOOC. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την σελίδα είναι δημοσιογραφικής χρήσης και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών. Μείνετε συνδεδεμένοι... / Welcome to the first version of SOOC. All pictures are for editorial use only and no other use is allowed. Stay connected...
PHOTO DETAILS
Foggy morning, Thessaloniki / Πρωινή ομίχλη, Θεσσαλονίκη
Placement of the sign for the 62nd Film Festival in the port of Thessaloniki one day before the official opening on November 3, 2021. / Τοποθέτηση της πινακίδας για το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μια μέρα πριν την επίσημη έναρξη, 3 Νοεμβρίου 2021.
Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
Image photo: 21_039_20211103_tk_4885-2_sooc1635927720
TAGS
GALLERY
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
  Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
 • Credit: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
  Date: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021
© Copyright 2014 - SOOC
All rights reserved | Powered by Byte TM